Jätkates www.pargi.ee kodulehe kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.

Mobiiliga parkimise lühijuhend tõkkepuuga parklas

Parkimise alustamine

Parkimise alustamiseks tõkkepuuga parklas:
1. Sõida tõkkepuu/värava ette
2. Helista tõkkepuul/väraval olevale numbrile
3. Tõkkepuu/värav avaneb
4. Sisene parklasse
5. Sulle saabub SMS teavitus parkimise alustamisest ja makseviisi kohta parkimise lõpetamisel
  -   mobiilimakse: Parkimine alustatud pp.kk.aaaa tt.mm.ss  parklas <parkla nimi>. Parkimistasu lisatakse Sinu mobiili arvele. Parklast lahkumiseks helista väljumisvärava tablool olevale numbrile.
  -   kaardimakse: Parkimine alustatud pp.kk.aaaa tt.mm.ss  parklas <parkla nimi>. Väljumisel tasu kaardimaksega. Parking is activated. When leaving please pay by bank card.
NB! Parklasse ei tohi siseneda ilma, et oleksid helistanud tõkkepuul/väraval olevale parkimise alustamise numbrile, isegi kui tõkkepuu/värav on avatud.
Helistamiseta ei alustata parkimist ja hiljem ei ole Sul võimalik parklast väljuda!
 

Parkimise lõpetamine

Parkimise lõpetamiseks tõkkepuuga parklas:

1. Sõida tõkkepuu/värava ette
2. Helista väljumisala juures tablool asuvale numbrile
3. Makseviisist (mobiilimakse, kaardimakse) teavitati Sind parklasse sisenemisel
  -    tasumisel mobiilimaksega lisatakse parkimise maksumus mobiiltelefoni kuuarvele
  -    tasumisel kaardimaksega teosta kaardimakse, jälgi terminali ekraanil olevaid juhiseid
4. Peale õnnestunud mobiilimakset/kaardimakset avaneb parkla tõkkepuu/värav
5. Sõida parklast välja
6. Sulle saabub SMS teavitus pargitud aja ja maksumuse kohta: „Parkimine lõpetatud parklas <parkla nimi>. Pargitud pp.kk.aaaa tt.mm.ss kuni pp.kk.aaaa tt.mm.ss . Parkimise maksumus XX.XX EUR"

NB! Parklast ei tohi väljuda ilma, et oleksid helistanud tablool näidatud numbrile, isegi kui tõkkepuu/värav on avatud.
Helistamiseta tablool olevale parkimise lõpetamise numbrile ei lõpetata parkimise maksustamist!

Tõkkepuuga parklad, kus saad mobiiliga parkida

Tallink D-terminal

Hobujaama

Lastehaigla